•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Anketa

Používam internet:

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 41)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/S-2011 - dodatok č.7 Dočasne zabezpečovať zber komunálneho odpadu v zmysle Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa KOSIT WEST, s.r.o. Odb.: Obec Čata
Dod.: MIKONA plus, s.r.o.
70 €
202311 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2022, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2022 a overenie iných skutočností Odb.: Obec Čata
Dod.: Ing. Erika Žilkayová, licencia UDVA č. 986
1 500 €
26042023-3 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čata Odb.: Rímskokatolícka cirkev farnosť Čata
Dod.: Obec Čata
1 200 €
26042023-2 Odoberanie od dodávateľa biologicky rozložiteľný odpad Odb.: Mesto Želiezovce
Dod.: Obec Čata
300 €
26042023-1 Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby OBNOVA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI ČATA Odb.: Obec Čata
Dod.: PROART atelier, s.r.o.
13 900 €
25042023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čata Odb.: ZMRS Materská škola - Óvoda
Dod.: Obec Čata
700 €
24042023-1 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čata Odb.: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok
Dod.: Obec Čata
1 000 €
05042023 Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ v rozsahu 6 hodín Odb.: Obec Čata
Dod.: Edusteps
140 €
31032023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čata Odb.: Telovýchovná jednota Mladosť Čata ( OZ )
Dod.: Obec Čata
3 600 €
15032023 Vyhotovenie Žiadosti o NFP z PLÁNU OBNOVY / obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov 02l02-29-V01 a implementácia Odb.: Obec Čata
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
11 988 €
10011/6132/2023 SO 102-00 chodník popri ceste l/76 Gata - Projekt ,,Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 2.etapa, I/76 Čata, most č.76-013" Odb.: Obec Čata
Dod.: Slovenská správa ciest
0 €
1959/6153/2022 Dočasný záber Odb.: Slovenská správa ciest
Dod.: Obec Čata
2.27 €
22032023 AKCIA: T - mobilná služba Odb.: Obec Čata
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24 €
21032023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čata Odb.: ZMRS Základná škola Gábora Barossa s VJM - Baross Gábor alapiskola
Dod.: Obec Čata
700 €
20022023 Poskytovanie služby zneškodňovania komunálneho odpadu spoločnosťou EKOREAL Odb.: Obec Čata
Dod.: MIKONA plus, s.r.o.
48.78 €
01032023 Predaj podperných bodov č. 110,113 a 114 elektrického vedenia nízkeho napätia Odb.: Obec Čata
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
30 €
10032023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čata Odb.: Polovnícke združenie Orol Čata
Dod.: Obec Čata
1 000 €
OU-NR-MPO-2023/002316 Pozemok parcela C KN č. 297/2 Odb.: Obec Čata
Dod.: Slovenská republika - dočasný správca Nitra
2 810 €
28022023-3 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Čata
Dod.: Hronbyt s.r.o.
1.20 €
28022023-2 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Čata
Dod.: Hronbyt s.r.o.
1.20 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Európa pre občanov

Fotogaléria

Kalendár