•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Anketa

Používam internet:

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 53)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
19092023 Zmena účelu prijatej dotácie Odb.: ZMRS Základná škola Gábora Barossa s VJM - Baross Gábor alapiskola
Dod.: Obec Čata
0 €
1735/2023/OSČ Poskytnute dotácie za účelom podpory rozvoja obcí a miest Odb.: Obec Čata
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
4 962.36 €
31082023-3 Zvýšenie nájomného a predĺženie nájomnej zmluvy Odb.: Mgr. Péter Köteles
Dod.: Obec Čata
181 €
31082023-2 Zvýšenie nájomného a predĺženie nájomnej zmluvy Odb.: Mgr. Peter Struhár
Dod.: Obec Čata
202 €
31082023-1 Zvýšenie nájomného a predĺženie prenájmu Odb.: Ing. Dominika Figurová
Dod.: Obec Čata
219 €
30082023 Manažment zostavenia projektu Program občania, rovnosť, práva a hodnoty Odb.: Obec Čata
Dod.: Ing. Ema Vasiová
2 000 €
28072023-4 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Čata
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
01082023 Predaj novovytvorenej parcely reg. ,,C" KN, č.: 58/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 Odb.: Breza a Brezová
Dod.: Obec Čata
17 €
28072023-3 Deň obce dňa 29.07.2023 - Vystúpenie speváčky - Csilla Odb.: Obec Čata
Dod.: HNTS Weld s.r.o.
300 €
28072023-2 Deň obce dňa 29.07.2023 - Vystúpenie skupiny Restart Trio a ozvučenie Odb.: Obec Čata
Dod.: Július Klimo
500 €
28072023-1 Deň obce dňa 29.07.2023 - Vystúpenie speváčky HU - Henna Odb.: Obec Čata
Dod.: Ádám Henriett Henna
750 €
28072023 Dohoda o prevode práv a povinností zo zmluvy Odb.: Obec Čata
Dod.: Kosit West s.r.o.
118.78 €
1/S-2011 - dodatok č.7 Dočasne zabezpečovať zber komunálneho odpadu v zmysle Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa KOSIT WEST, s.r.o. Odb.: Obec Čata
Dod.: MIKONA plus, s.r.o.
70 €
202311 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2022, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2022 a overenie iných skutočností Odb.: Obec Čata
Dod.: Ing. Erika Žilkayová, licencia UDVA č. 986
1 500 €
26042023-3 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čata Odb.: Rímskokatolícka cirkev farnosť Čata
Dod.: Obec Čata
1 200 €
26042023-2 Odoberanie od dodávateľa biologicky rozložiteľný odpad Odb.: Mesto Želiezovce
Dod.: Obec Čata
300 €
26042023-1 Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby OBNOVA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI ČATA Odb.: Obec Čata
Dod.: PROART atelier, s.r.o.
13 900 €
25042023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čata Odb.: ZMRS Materská škola - Óvoda
Dod.: Obec Čata
700 €
24042023-1 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čata Odb.: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok
Dod.: Obec Čata
1 000 €
05042023 Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ v rozsahu 6 hodín Odb.: Obec Čata
Dod.: Edusteps
140 €
Generované portálom Uradne.sk

Voľba jazyka

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Európa pre občanov

Fotogaléria

Kalendár