•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Anketa

Používam internet:

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 72)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11032024 Vecné bremeno v prospech oprávneného Západoslovenská distribúcia, a.s. Odb.: Poľnohospodárske družstvo Klas
Dod.: Obec Čata
12.34 €
03042024 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Telovýchovná jednota Mladosť Čata ( OZ )
Dod.: Obec Čata
3 600 €
12032024 Úrazové poistenie osôb zúčastnených na projekte PÚPN Odb.: Obec Čata
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
75 €
29022024 Zber a odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Čata
Dod.: Kosit West s.r.o.
0 €
28022024 Zber elektroodpadu Odb.: Obec Čata
Dod.: ENVIROPOL SK s.r.o.
0 €
31012024 Zmena systému triedeného zberu Odb.: Obec Čata
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
18012024 - D Doplnenie zmluvy o Ponuku FirmaIndividualPlyn+ Odb.: Obec Čata
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0 €
18012024 Dodávka plynu pre odberné miesta odberateľa Odb.: Obec Čata
Dod.: ZSE Energia, a.s.
53.16 €
06.12.2023 Zabezpečenie pohľadávky Záložného veriteľa záložným právom Odb.: Peter Szabo
Dod.: Obec Čata
0 €
16102023 Zabezpečenie pohľadávky Záložného veriteľa záložným právom Odb.: Peter Szabo
Dod.: Obec Čata
663.28 €
19112021 Predĺźenie nájomnej zmluvy od 01.12.2023 do 30.11.2024 Odb.: Ádám Klučka
Dod.: Obec Čata
100 €
1-S/2011 Komplexné spracovanie odpadu Odb.: Obec Čata
Dod.: Kosit West s.r.o.
108 €
31102023-2 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Odb.: Obec Čata
Dod.: Kosit West s.r.o.
0 €
31102023 Zámena pozemkov p. č. 517/55 a 517/56 o výmere 48 m2 Odb.: Brigita Róžová a José Carlos Andrino do Rego Novo
Dod.: Obec Čata
0 €
30102023 Poradenstvo a úspora nákladov za elektrinu Odb.: Obec Čata
Dod.: Citrón s.r.o.
0 €
12102023 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Modernizácia základnej školy v obci Čata pre výzvu PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR Odb.: Obec Čata
Dod.: UNISTAV Group s.r.o.
8 500 €
10102023 Zvýšenie nájomného a predĺženie nájomnej zmluvy Odb.: Priska Antalová
Dod.: Obec Čata
18.65 €
29092023 INS_FTTH_LV_PORU_02_CATA- pokládka mikrotrubičky 12/8 mm Odb.: Obec Čata
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1 800 €
27092023 Šatňové skrine pre materskú školu - 6 ks Odb.: Obec Čata
Dod.: ZMRS Materská škola - Óvoda
1 652 €
19092023 Zmena účelu prijatej dotácie Odb.: ZMRS Základná škola Gábora Barossa s VJM - Baross Gábor alapiskola
Dod.: Obec Čata
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Voľba jazyka

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Európa pre občanov

Fotogaléria

Kalendár